Tìm Kiếm

Tìm kiếm:

Sản phẩm thỏa điều kiện tìm kiếm

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

In logo trên túi đựng 1 ly

Chất liệu PE Dung tích Đựng 1 ly trà sữa ..

$0,00

In logo trên túi đựng 2 ly

Chất liệu PE Dung tích Đựng 2 ly trà sữa ..

$0,00

In ly nhựa PP đáy bầu Q

Chất liệu PP Dung tích 500ml Số màu in 1 đến 6 màu Số lượn..

$0,00

In trên ly giấy

Chất liệu Giấy Dung tích 8oz, 12oz, 16oz, 20oz..

$0,00

In trên ly nhựa PET 12oz

Chất liệu PET Dung tích 12oz ( 350 ml ) Số màu in 1 đến 6 màu ..

$0,00

In trên ly nhựa PET 16oz

Chất liệu PET Dung tích 16oz ( 500 ml ) Số màu in 1 đến 6 màu ..

$0,00

In trên ly nhựa PET 20oz

Chất liệu PET Dung tích 20oz ( 600 ml ) Số màu in 1 đến 6 màu ..

$0,00

In trên ly nhựa PET 24oz

Chất liệu PET Dung tích 24oz ( 700 ml ) Số màu in 1 đến 6 màu ..

$0,00

In trên ly nhựa PET 8oz

Chất liệu PET Dung tích 8oz ( 200 ml ) Số màu in 1 đến 6 màu ..

$0,00

In trên ly nhựa PP sọc 500ml

Chất liệu PP Dung tích 500ml Số màu in 1 đến 6 màu Số lượn..

$0,00

In trên ly nhựa PP sọc 700ml

Chất liệu PP Dung tích 700ml Số màu in 1 đến 6 màu Số lượn..

$0,00

In trên ly nhựa PP trơn 1000ml

Chất liệu PP Dung tích 1.000ml Số màu in 1 đến 6 màu Số lư..

$0,00

In trên ly nhựa PP trơn 500ml

Chất liệu PP Dung tích 500ml Số màu in 1 đến 6 màu Số lượn..

$0,00

In trên ly nhựa PP trơn 700ml

Chất liệu PP Dung tích 700ml Số màu in 1 đến 6 màu Số lượn..

$0,00

In trên ly nhựa PS

Chất liệu PS Dung tích 350ml, 500ml, 600ml, 700ml Số màu in 1 đến..

$0,00